Lịch công tác tuần

STT Nội dung Lượt tải Đính kèm
1 Lịch công tác tuần từ ngày 29.5 đến ngày 02.6.2023 3
2 Lịch công tác tuần từ ngày 22.5 đến ngày 26.5.2023 5
3 Lịch công tác tuần từ ngày 01.5 đến ngày 06.5 1
4 Lịch công tác tuần từ ngày 10.4 đến ngày 14.4.2023 4
5 Lịch công tác tuần từ ngày 03.4 đến ngày 07.4.2023 7
6 Lịch công tác tuần từ ngày 27.3 đến ngày 31.3.2023 9
7 Lịch c6ng tác tuần từ ngày 20.3 đến ngày 24.3.2023 5
8 Lịch công tác tuần từ ngày 13.3 đến ngày 19.3.2023 4
9 Lịch công tác tuần từ ngày 06.3 đến ngày 11.3 0
10 Lịch công tác tuần từ ngày 13.02 đến ngày 17.02.2023 3
11 Lịch công tác tuần từ ngày 06.02 đến 10.02 7
12 Lịch công tác tuẩn từ ngày 30.01 đến ngày 04.02 1
13 Lịch công tác tuần từ ngày 16.02 đến ngày 20.01.2023 2
14 Lịch công tác tuần từ ngày 09.01 đến ngày 15.01.2023 (Điều chỉnh lần 1) 4
15 Lịch công tác tuần từ ngày 09.01 đến ngày 15.01.2023 2
16 Lịch công tác tuần từ ngày 03.01 đến ngày 06.01.2023 4
17 Lịch công tác tuần từ ngày 26.12 đến ngày 30.12.2022 2
18 Lịch công tác tuần từ ngày 19.12 đến ngày 23.12.2022 8
19 Lịch công tác tuần từ ngày 12.12 đến ngày 16.12.2022 0
20 Lịch công tác tuần từ ngày 05.12 đến ngày 09.12.2022 2