Lịch công tác tuần

STT Nội dung Lượt tải Đính kèm
1 Lịch công tác tuần từ ngày 13.5 đến ngày 19.5.2024 0
2 Lịch công tác tuần từ ngày 06.5 đến ngày 10.5.2024 2
3 Lịch công tác tuần từ ngày 29.4 đến ngày 04.5.2024 0
4 Lịch công tác tuần từ ngày 22.4 đến ngày 26.4.2024 (Điều chỉnh lần 2) 1
5 Lịch công tác tuần từ ngày 22.4 đến ngày 26.4 (Điều chỉnh lần 1) 1
6 Lịch công tác tuần từ ngày 22.4 đến ngày 26.4.2024 0
7 Lịch công tác tuần từ ngày 15.4 đến ngày 19.4.2024 0
8 Lịch công tác tuần từ ngày 8.4 đến ngày 12.4 0
9 Lịch công tác tuần từ ngày 01.4 đến ngày 05.4.2024 0
10 Lịch công tác tuần từ ngày 25.3 đến ngày 29.3.2024 1
11 Lịch công tác tuần từ ngày 18.3 đến 22.3 2
12 Lịch công tác tuần từ ngày 11.3 đến ngày 15.3 2
13 Lịch công tác tuần từ ngày 04.3 đến ngày 08.3 0
14 Lịch công tác tuần từ ngày 29.02 đến ngày 01.3 1
15 Lịch công tác tuần từ ngày 19.02 đến ngày 23.02 0
16 Lịch công tác tuần từ ngày 22.01 đến ngày 26.01.2024 1
17 Lịch công tác tuần từ ngày 15.01 đến ngày 20.01.2024 0
18 Lịch công tác tuần từ ngày 08.01 đến ngáy 12.01.2024 1
19 Lịch công tác tuần từ ngày 01.01 đến ngày 05.01.2024 0
20 Lịch công tác tuần từ ngày 25 đến ngày 29.12 3