Lịch công tác tuần

STT Nội dung Lượt tải Đính kèm
1 Lịch công tác tuần từ ngày 27 đến ngày 1 0
2 Lịch công tác tuần từ ngày 20 đến ngày 24 0
3 Lịch công tác tuần từ ngày 13 đến ngày 17 1
4 Lịch công tác tuần từ ngày 06 đến ngày 11 0
5 Lịch công tác tuần từ ngày 30 đến ngày 03 tháng 11 1
6 Lịch công tác tuần từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 10 0
7 Lịch công tác tuần từ ngày 16.10 đến ngày 20.10.2023 1
8 Lịch công tác tuần từ ngày 09.10 đến 13.10 2
9 Lịch công tác tuần từ ngày 02.10 đến ngày 06.10.2023 2
10 Lịch công tác tuần từ ngày 259. đến ngày 29.9.2023 3
11 Lịch công tác tuần từ ngày 18.9 đến ngày 22.9.2023 1
12 Lịch công tác tuần từ ngày 11.9 đến ngày 15.9.2023 0
13 Lịch công tác tuần từ ngày 04.9 đến ngày 08.9.2023 0
14 Lịch công tác tuần từ ngày 28.8 đến ngày 01.9.2023 0
15 Lịch công tác tuần từ ngày 21.8 đến ngày 26.8.2023 (Điều chỉnh lần 1) 0
16 Lịch công tác tuần từ ngày 21.8 đến ngày 26.8.2023 0
17 Lịch công tác tuần từ ngày 14.8 đến ngày 18.8.2023 0
18 Lịch công tác tuần từ ngày 24.7 đến 28.7 0
19 Lịch công tác tuần từ ngày 17.7 đến ngày 21.7.2023 3
20 Lịch công tác tuần từ ngày 10.7 đến ngày 14.7.2023 3