Các biểu mẫu

STT Nội dung Lượt tải Đính kèm
1 Tiêu chí chấm điểm thi đua khối Bệnh viện, Cơ quan 7
2 Tiêu chí chấm điểm thi đua khối NT, XN.CBCS, Công ty CP 35
3 Tiêu chí chấm điểm thi đua Tổ công đoàn 35
4 MẪU DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN NĂM 2021 45
5 Sổ biên bản họp tổ công đoàn 37
6 Tổng hợp số liệu báo cáo năm 2021 27
7 Mẫu phụ lục báo cáo năm UBKT CĐCS 26
8 Mẫu thống kê số liệu hoạt động công đoàn năm 2021 31
9 Biểu mẫu KL kiểm tra đồng cấp 36
10 Biểu mẫu BC chấp hành Điều lệ và tài chính công đoàn 6 tháng đầu năm 2021 30
11 Mẫu DS đăng ký mua vải thiểu Bắc Giang 2
12 Biểu mẫu quy hoạch BCH Công đoàn cơ sở 28
13 Biểu mẫu số liệu BC Tháng Công nhân năm 2021 17
14 Biểu mẫu báo cáo số liệu năm 18
15 Biểu mẫu báo cáo quý 21
16 Biểu mẩu báo cáo 6 tháng đầu năm 18
17 Mẫu theo CV số 122/CĐTCTY ngày 28.4.2021 20
18 cac bieu mau 1 43