Các biểu mẫu

STT Nội dung Lượt tải Đính kèm
1 Tiêu chí chấm điểm thi đua khối Bệnh viện, Cơ quan 8
2 Tiêu chí chấm điểm thi đua khối NT, XN.CBCS, Công ty CP 44
3 Tiêu chí chấm điểm thi đua Tổ công đoàn 41
4 MẪU DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN NĂM 2021 46
5 Sổ biên bản họp tổ công đoàn 42
6 Tổng hợp số liệu báo cáo năm 2021 28
7 Mẫu phụ lục báo cáo năm UBKT CĐCS 27
8 Mẫu thống kê số liệu hoạt động công đoàn năm 2021 32
9 Biểu mẫu KL kiểm tra đồng cấp 40
10 Biểu mẫu BC chấp hành Điều lệ và tài chính công đoàn 6 tháng đầu năm 2021 32
11 Mẫu DS đăng ký mua vải thiểu Bắc Giang 2
12 Biểu mẫu quy hoạch BCH Công đoàn cơ sở 28
13 Biểu mẫu số liệu BC Tháng Công nhân năm 2021 17
14 Biểu mẫu báo cáo số liệu năm 18
15 Biểu mẫu báo cáo quý 23
16 Biểu mẩu báo cáo 6 tháng đầu năm 19
17 Mẫu theo CV số 122/CĐTCTY ngày 28.4.2021 21
18 cac bieu mau 1 47