Tài liệu sinh hoạt tổ công đoàn

STT Nội dung Lượt tải Đính kèm
1 Thư của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam gửi đến toàn thể CB, CNV-LĐ trong toàn Tập đoàn 0
2 Bài viết nhân ngày Gia đình Việt Nam 28.6.2021 - Công đoàn cơ sở Cẩm Mỹ 3
3 Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ về chi hỗ trợ khẩn cấp cho CNLĐ ảnh hưởng dịch Covid - 19. 5