Lịch công tác tuần

STT Nội dung Lượt tải Đính kèm
1 Lịch công tác tuần từ ngày 18.9 đến ngày 22.9.2023 1
2 Lịch công tác tuần từ ngày 11.9 đến ngày 15.9.2023 0
3 Lịch công tác tuần từ ngày 04.9 đến ngày 08.9.2023 0
4 Lịch công tác tuần từ ngày 28.8 đến ngày 01.9.2023 0
5 Lịch công tác tuần từ ngày 21.8 đến ngày 26.8.2023 (Điều chỉnh lần 1) 0
6 Lịch công tác tuần từ ngày 21.8 đến ngày 26.8.2023 0
7 Lịch công tác tuần từ ngày 14.8 đến ngày 18.8.2023 0
8 Lịch công tác tuần từ ngày 24.7 đến 28.7 0
9 Lịch công tác tuần từ ngày 17.7 đến ngày 21.7.2023 3
10 Lịch công tác tuần từ ngày 10.7 đến ngày 14.7.2023 3
11 Lịch công tác từ ngày 03.7 đến 07.7.2023 2
12 Lịch công tác tuần từ ngày 26.6 đến ngày 30.6.2023 (Điều chỉnh lần 1) 1
13 Lịch công tác tuần từ ngày 26.6 đến ngày 30.6.2023 1
14 Lịch công tác tuần từ ngày 19.6 đến ngày 23.6.2023 2
15 Lịch công tác tuần từ ngày 12.6 đến ngày 16.6.2023 (Điều chỉnh lần 1) 3
16 Lịch công tác tuần từ ngày 12.6 đến ngày 16.6.2023 2
17 Lịch công tác tuần từ ngày 05.6 đến ngày 09.6.2023 4
18 Lịch công tác tuần từ ngày 29.5 đến ngày 02.6.2023 (Điều chỉnh lần 1) 1
19 Lịch công tác tuần từ ngày 29.5 đến ngày 02.6.2023 5
20 Lịch công tác tuần từ ngày 22.5 đến ngày 26.5.2023 5