Lịch công tác tuần

STT Nội dung Lượt tải Đính kèm
1 Lịch công tác tuần từ ngày 07.11 đến ngày 11.11.2022 (Điều chỉnh lần 1) 0
2 Lịch công tác tuần từ ngày 07.11 đến ngày 11.11.2022 1
3 Lịch công tác tuần từ ngày 28.02 đến ngày 04.3.2022 7
4 Lịch công tác tuần từ ngày 21.02 đến ngày 25.02 0
5 Lịch công tác tuần từ ngày 14.02 đến ngày 18.02 1
6 Lịch công tác tuần từ ngày 10.01 đến ngày 15.01.2022 5
7 Lịch công tác tuần từ ngày 03.01 đến ngày 07.01.2021 1
8 Lịch công tác tuần từ ngày 27.12 đến ngày 31.12 3
9 Lịch công tác tuần từ ngày 20.12 đến ngày 24.12.2021 0
10 Lịch công tác tuần từ ngày 13.12 đến ngày 17.12.2021 (Điều chỉnh lần 1) 0
11 Lịch công tác tuần từ ngày 13.12 đến ngày 17.12.2021 2
12 Lịch công tác tuần từ ngày 06.12 đến ngày 12.12.2021 0
13 Lịch công tác tuần từ ngày 29.11 đến ngày 03.12.2021 0
14 Lịch công tác tuần từ ngày 22.11 đến ngày 26.11.2021 0
15 Lịch công tác tuần từ ngày 15.11 đến ngày 19.11.2021 (Điều chỉnh lần 1) 0
16 Lịch công tác tuần từ ngày 15.11 đến ngày 19.11.2021 0
17 Lịch công tác tuần từ ngày 08.11 đến ngày 12.11.2021 1
18 Lịch công tác tuần từ ngày 01.11 đến ngày 05.11 (Điều chỉnh lần 1) 0
19 Lịch công tác tuần từ ngày 01.11 đến ngày 05.11.2021 0
20 Lịch công tác tuần từ ngày 25.10 đến ngày 29.10 (Điều chỉnh lần 1) 3