Văn Bản CĐCS Đồng Nai

STT Nội dung Lượt tải Đính kèm
1 HD số 47 ngày 21/02/2024 Hướng dẩn tổ chức các hoạt động chào mừng KN ngày quốc Tế phụ nữ 8/3 và hưởng ứng Tuần lễ áo dài 2024 9
2 HD số 48/HD-CĐTCTY ngày 21.02.2024 V/v Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2024 6
3 TB số 45 ngày 20/02/2024 Thông báo thời gian đưa đón cho cán bộ đoàn viên ,CNLĐ tham quan nghỉ mát Đà Lạt năm 2024 6
4 TB số 44 ngày 20/02/2024 thông báo thời gian tổ chức tham quan du lịch xuyên việt năm 2024 5
5 BC số 42 ngày 2/02/2024 Báo cáo phong trào CNLĐ và hoạt động công đoàn tháng 02/2024 4
6 HD số 41 ngày 20/02/2024 hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2024 28
7 HD số 40 ngày 20/02/2024 Hướng dẫn một số nội dung trọng tâm công tác kiểm tra giá, sát công đoàn năm 2024 4
8 KH số 39 ngày 07/02/2024 Kế hoach về việc tổ chức cho CB, ĐV, CNLĐ tham quan xuyên việt 2024 3
9 KH Số 38 ngày 07/02/2024 KH v/v Tổ chức CB, ĐV ,CNLĐ tham quan nghỉ mát Đà Lạt năm 2024 1
10 Số 26 Ctr/CĐTCTy ngày 23/01/2024 Chương trình công tác công đoàn năm 2024 29
11 Báo cáo phong trào CNLĐ và hoạt động công đoàn năm 2023 12
12 Ctr 23/CđTCTy ngày 19/01/2023 Chương trình làm việc BCH CĐTCTY CSĐN khóa XI NK 2023-2028 15
13 KH số 22 ngày 19/01/2024 Kế hoạch công tác kiểm tra giám sát năm 2024 16
14 CV số 21/CĐTCTY ngày 19/01/2024 Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng trong năm 2024 11
15 KH số 16 ngày 16/10/2024 KH tổ chức chương trình Tết sum vầy - Xuân chia sẽ' nhân dịp tết năm 2024 25
16 Công văn số 13/CĐTCTY ngày 12.1.2024 V.v triển khai chợ Tết Công đoàn trên sàn giao dịch thương mại điện tử 9
17 Hướng dẫn số 12/HD-CĐTCTY ngày 12.01.2024 V.v thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam về việc sử dụng cờ Đảng 6
18 Chương trình số 11/CĐTCTY ngày 10/01/2024 V/v đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoan Việt Nam và Công đoàn Cao su Việt Nam giai đoạn 2023-2028 12
19 CV số 10/CĐTCTY ngày 10/01/2024 V/v xét chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNLĐ và hoạt động công đoàn năm 2023 17
20 Cv số 09/CĐTCTy ngày 10/01/2024 V/v bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ tết Nguyên Đán Giáp thìn và Lễ hội xuân năm 2024 13