Văn Bản CĐCS Đồng Nai

STT Nội dung Lượt tải Đính kèm
1 KH số 99/KH-CĐTCTY ngày 01.06.2023 V.v tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và các Chương trình, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trong đoàn viên, người lao động 3
2 Thông báo số 98/CĐTCTY ngày 31.5.2023 V.v tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 4
3 Cv số 97/CĐTCTY ngày 29/05/2023 V/v xét đề nghị tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp XD tổ chức Công đoàn " năm 2023 14
4 CV số 96/CĐTCTY ngày 26/05/2023 Thông báo V/v kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua hoàn thành bộ mái che mưa, máng chắn mưa năm 2023 12
5 CV số 95/CĐTCTY ngày 26/05/2023 V/v Tỗ chức trao quà cho con CB.CNLĐ nhân dịp Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 7
6 Cv số 88/CĐTCTY ngày 04/05/2023 V/v tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và phòng chống mua bán người trong đoàn viên, NLĐ năm 2023 21
7 Cv số 87/CĐTCTY ngày 04/05/2023 V/v Tuyên truyền biển đảo năm 2023 20
8 CV số 86/CĐTCTY ngày 04/05/2023 V/v điều tra số lượng thiếu nhi con CNLĐ năm 2023 19
9 TB về việc tổ chức Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Cao su Đồng Nai lần thứ XI, Nhiệm kỳ 2023-2028 57
10 CV số 77/CSĐN ngày 24.4.2023 V.v triển khai lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại hội nghị công đoàn các cấp 46
11 Kế hoạch số 75/KH-CĐTCTY ngày 19/4/2023 về việc tổ chức lễ tuyên dương "Công nhân Cao su Đồng Nai ưu tú" lần thứ III năm 2023 64
12 Công văn số 74/CĐTCTY ngày 19.4.2023 V/v hướng dẫn công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2023 20
13 CV số 70/CĐTCTY ngày 17.4.2023V/v hưởng ứng cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 31
14 HD số 62/HD-CĐTCTy ngày 11/04/2023 Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân lao động năm 2023 42
15 Cv số 60/CĐTCTY ngày 5.4.2023 V.v hưởng ứng "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện - 07/4/2023" 37
16 CV số 59/CĐTCTY ngày 04 tháng 04 năm 2023 về việc phát động phong trào thi đua thực hiện bộ mái che mưa, máng chắn mưa năm 2023 50
17 CV Số 58/CĐTCTY ngày 29/03/2023 V/v xét chọn cá nhân để đề nghị Công đoàn Tổnh Công ty khen thưởng có thành tích xuất sắc trong phong trào CNLĐ và hoạt động công đoàn NK 2017-2023 51
18 CV số 27/CĐTCTY ngày 27.02.2023 v.v Tham gia cuộc thi ảnh nữ CNLĐ ngành cao su với chủ đề "Hoa cao su" năm 2023 (có kèm Kế hoạch số 75) 27
19 CV số 53/CĐTCTY ngày 20.03.2023 v/v tham gia hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023. 23
20 CV số 52/CĐTCTY ngày 20.03.2023 v/v đọc, quán triệt, nghiên cứu và tuyên truyền về cuốn sách của Tổng Bí thư 27