Văn Bản CĐCS Đồng Nai

STT Nội dung Lượt tải Đính kèm
1 BC số 136 ngày 17/06/2024 Báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 6
2 CV số 132 V/v Thống kê các cháu tham dự trại hè thiếu nhi ngành cao su lần thứ XXV Năm 2024 20
3 KH số 108/KH-CĐTCTY ngày 15.5.2024 v/v thực hiện công tác ra soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2023-2028 và quy hoạch nhiệm kỳ 2028-2033 của Công đoàn Tổng Công ty năm 2024 30
4 CV số 119 ngày 22/05/2024 Về việc Chi khen thường phong trào thi đua thực hiện hoàn thành bộ mái chắn mưa, máng chắn mưa năm 2024 29
5 KH số 117 ngày 22/05/2024 Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện hoàn thành bộ mái che mưa, máng chắn mưa vào đầu mùa khai thác năm 2024 28
6 BC số 111/BC-CĐTCTY ngày 17.5.2024 V.v Báo cáo phong trao CNLĐ và hoạt động Công đoàn tháng 5/2024 15
7 CV số 110/CĐTCTY ngày 17.5.2024 V.v thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư 7
8 TB số 109/TB-CĐTCTY ngày 17.5.2024 V.v hỗ trợ cho đoàn viên, CNLĐ có đời sống và hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tháng Công nhân và tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 12
9 KH số 95 ngày 23 trháng 04 năm 2024 Kế hoạch tập huấn Nghiệp Vụ Công đoàn năm 2024 15
10 số 106/GUQ-CĐTCTY ngày 07/05/2024 Giấy Ủy Quyền 21
11 CV số 104/CĐTCTY ngày 3.4.2024 V.v đón xem, ghi nhận ý kiến về Chương trình "Giờ thứ 9+", năm 2024 12
12 CV số 103/CĐTCTY ngày 2.5.2024 V.v triển khai lấy ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, khóa XIII 8
13 TB số 102/TB-CĐTCTY ngày 2.5.2024 V.v triệu tập đại biểu tham dự Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tuyên dương " Công nhân Cao su Việt Nam ưu tú" năm 2024 13
14 KHLT số 357/KHLT/CSĐN-CĐTCTY ngày 24/4/2024 V/v tổ chức Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, về sinh lao động năm 2024 27
15 KHLT số 354/KHLT/CSĐN-CĐTCTY ngày 24/4/2024 V/v phát động phong trào thi đua trong Công nhân lao động năm 2024 12
16 CV số 101/CĐTCty lấy ý kiến NLĐ điều chình nội dung Thỏa ước lao động tập thể Tcty năm 2023-2025 11
17 HD số 99/CĐTCTy ngày 25 tháng 04 năm 2024 Hd công tác bình đẳng giới, Dân số, Gia đình , trẻ em năm 2024 11
18 Cv số 90/CĐTCTY ngày 22/4/2024 V.v hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác ATVSLĐ" 19
19 BC số 85 ngày 17/04/2024 Báo cáo phong trào CNLĐ và hoạt động công đoàn quý I năm 2024 9
20 BC số 86 ngày 17/04/2024 Báo cáo phong trào CNLĐ và hoạt động công đoàn tháng 04 năm 2024 11