CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC

STT Họ và tên Chức vụ Phụ trách Số điện thoại
1 Lê Minh Tuấn Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nông trường Cẩm Mỹ 0987103909
2 Nguyễn Thanh Hoài Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nông trường Cẩm Đường 0908184911
3 Nguyễn Đức Vinh Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nông trường Ông Quế 0908204444
4 Đặng Thị Hiền Vi Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nông trường Hàng Gòn 0971563142
5 Nguyễn Ngọc Đan Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nông trường An Lộc 0918026174
6 Phạm Hoàng Trung Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nông trường Bình Lộc 0387953181
7 Ngô Quốc Vinh Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nông trường Túc Trưng 0918929396
8 Ngô Thị Tuyết Nhi Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nông trường An Viễng 0799833286
9 Trương Thanh Hải Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nông trường Long Thành 0907743468
10 Nguyễn Viết Thế Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nông trường Thái Hiệp Thành 0973338860
11 Phạm Thị Tố Anh Chủ tịch Công đoàn cơ sở  Cơ quan TCTY 0907332171
12 Nguyễn Trọng Nhân Chủ tịch Công đoàn cơ sở XN Chế biến Cao su 0917172220
13 Hồ Dương Minh Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Cao su Đồng Nai 0913991628
14 Hồ Thị Minh Hoài Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cty CP KCN Long Khánh 0906664225
15 Hà Hoàng Hải Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cty CP KCN Dầu Giây 0917175353
16 Đỗ Thanh Phong Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cty CP Chế biến gỗ Cao su Đồng Nai 0913131301
17 Võ Anh Phong Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cty CP Cao su Hàng Gòn 0973091939
18 Phan Ngọc Tuấn Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cty CP Cao su Bảo Lâm 0989694221
19 Nguyễn Văn Thảo Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cty CP Xây dựng Cao su Đồng Nai 0913935746
20 Mã Hùng Tuấn Long Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cty CP Đồng Nai - Kratie 0908194785
21 Lê Văn Hưng Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cty TNHH MTV VRG-Oudomxay 0966534467

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY

 

CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY