Lịch công tác tuần

STT Nội dung Lượt tải Đính kèm
1 Lịch công tác tuần từ ngày 01.5 đến ngày 06.5 1
2 Lịch công tác tuần từ ngày 10.4 đến ngày 14.4.2023 4
3 Lịch công tác tuần từ ngày 03.4 đến ngày 07.4.2023 7
4 Lịch công tác tuần từ ngày 27.3 đến ngày 31.3.2023 9
5 Lịch c6ng tác tuần từ ngày 20.3 đến ngày 24.3.2023 5
6 Lịch công tác tuần từ ngày 13.3 đến ngày 19.3.2023 4
7 Lịch công tác tuần từ ngày 06.3 đến ngày 11.3 0
8 Lịch công tác tuần từ ngày 13.02 đến ngày 17.02.2023 3
9 Lịch công tác tuần từ ngày 06.02 đến 10.02 7
10 Lịch công tác tuẩn từ ngày 30.01 đến ngày 04.02 1
11 Lịch công tác tuần từ ngày 16.02 đến ngày 20.01.2023 2
12 Lịch công tác tuần từ ngày 09.01 đến ngày 15.01.2023 (Điều chỉnh lần 1) 4
13 Lịch công tác tuần từ ngày 09.01 đến ngày 15.01.2023 2
14 Lịch công tác tuần từ ngày 03.01 đến ngày 06.01.2023 4
15 Lịch công tác tuần từ ngày 26.12 đến ngày 30.12.2022 2
16 Lịch công tác tuần từ ngày 19.12 đến ngày 23.12.2022 8
17 Lịch công tác tuần từ ngày 12.12 đến ngày 16.12.2022 0
18 Lịch công tác tuần từ ngày 05.12 đến ngày 09.12.2022 2
19 Lịch công tác tuần từ ngày 21.11 đến ngày 25.11.2022 2
20 Lịch công tác tuần từ ngày 14.11 đến ngày 18.11.2022 2