Lịch công tác tuần

STT Nội dung Lượt tải Đính kèm
1 Lịch công tác tuần từ ngày 25.10 đến ngày 29.10 0
2 Lịch công tác tuần từ ngày 18.10 đến ngày 22.10.2021 2
3 Lịch công tác tuần từ ngày 11.10 đến ngày 15.10.2021 1
4 Lịch công tác tuần từ ngày 04.10 đến ngày 08.10.2021 0
5 Lịch công tác tuần từ ngày 27.9 đến ngày 01.10.2021 1
6 Lịch công tác tuần từ ngày 06.9 đến ngày 10.9.2021 2
7 Lịch công tác tuần từ ngày 30.8 đến ngày 03.9.2021 0
8 Lịch công tác tuần từ ngày 23.8 đến ngày 27.8.2021 1
9 Lịch công tác tuần từ ngày 18.6 đến ngày 20.8.2021 3
10 Lịch công tác tuần từ ngày 09.8 đến ngày 13.8.2021 2
11 Lịch công tác từ ngày 19.7 đến ngày 23.7.2021 0
12 Lịch công tác tuần từ ngày 12.7 đến ngày 16.7.2021 (Điều chỉnh lần 2) 0
13 Lịch công tác tuần từ ngày 12.7 đến ngày 16.6.2021 (Điều chỉnh lần 1) 0
14 Lịch công tác tuần từ ngày 12.7 đến ngày 16.7.2021 0
15 Lịch công tác tuần từ ngày 05.7 đến ngày 09.7.2021 (Điều chỉnh lần 2) 0
16 Lịch công tác tuần từ ngày 05.7 đến ngày 09.7.2021 (Điều chỉnh lần 1) 0
17 Lịch công tác tuần từ ngày 05.7 đến ngày 09.7.2021 1
18 Lịch công tác tuần từ ngày 28.6 đến ngày 02.7.2021 2
19 Lịch công tác tuần từ ngày 21.6 đến ngày 25.6.2021 (Điều chỉnh lần 1) 0
20 Lịch công tác tuần từ ngày 21.6 đến ngày 25.6.2021 0