Văn Bản CĐCS Đồng Nai

STT Nội dung Lượt tải Đính kèm
1 Lịch công tác tuần từ ngày 17.5 đến ngày 21.5.2021 (Điều chỉnh lần 1) 13
2 Lịch công tác tuần từ ngày 17.5 đến ngày 21.5.2021 9
3 KH số 142/KH-CĐTCTY ngày 13/5/2021 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Công đoàn Tổng Công ty năm 2021 33
4 322/TB-TLĐ Thông báo phân công thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 24
5 CV số 137/CĐTCTY ngày 12/5/2021 V/v tập trung triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19 29
6 CV số 136/CĐTCTY ngày 11/5/2021 V/v tiếp tục đa dạng kênh truyền thông trong công tác tuyên truyền 37
7 CV số 134/CĐTCTY ngày 10/5/2021 V/v báo cáo số liệu chính sách pháp luật 6 tháng đầu năm 2021 45
8 CV số 133/CĐTCTY ngày 10/5/2021 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 17
9 Phụ lục báo cáo kèm theo công văn số 131/UBKT-CĐTCTY ngày 07/5/2021 V/v thực hiện báo cáo hoạt động UBKT 6 tháng năm 2021 43
10 CV số 131/UBKT-CĐTCTY ngày 7/5/2021 Về việc Thực hiện báo cáo hoạt động UBKT 6 tháng đầu năm 2021 35
11 CV số 130/CĐTCTY ngày 07 tháng 5 năm 2021 về việc tổ chức thăm hỏi động viên CNLĐ nhân dịp tháng công nhân năm 2021 45
12 CV số 128/CĐTCTY ngày 6 tháng 5 năm 2021 Về việc tạm dừng sinh hoạt định kỳ tháng 5/2021 28
13 TB số 126 TB/CĐTCTY ngày 5 tháng 5 năm 2021 về việc thực hiện website Công đoàn Tổng công ty 20
14 TB số 124 TB/CĐTCTY ngày 04.5.2021 phân bổ số lượng thiếu nhi tham gia trại hè Ngành Cao su VN lần thứ XXII 45
15 Lịch công tác tuần từ ngày 04.5 đến ngày 07.5.2021 5
16 CV số 123/CĐTCTY ngày 29.4.2021 tuyên truyền kết quả xử lý đối tượng trộm cắp mủ cao su của TAND TP Long Khánh 22
17 CV số 122/CĐTCTY ngày 28.4.2021 về việc báo cáo số liệu tổ chức 6 tháng đầu năm 2021 39
18 CV số 119/CĐTCTY ngày 27.4.2021 quán triệt thực hiện kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2021 28
19 TB số 118/TB-CĐTCTY ngày 27.4.2021 về việc quy định chế độ họp BCH CĐCS và sinh hoạt tổ công đoàn định kỳ 38
20 QĐ số 11/QĐ-CĐTCTY ngày 22.4.2021 về việc giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên mới năm 2021 17