Văn Bản CĐCS Đồng Nai

STT Nội dung Lượt tải Đính kèm
1 CV số 171/CV-CĐTCTY ngày 9/6/2021 V/v đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống đối nước ở trẻ em 20
2 CV số 170/CV-CĐTCTY ngày 9/6/2021 V/v tiếp tục tăng cường , chủ động, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch Covid-19 32
3 Lịch công tác tuần từ ngày 07.6 đến ngày 11.6.2021 20
4 BC số 169/BC-CĐTCTY ngày 4/6/2021 Báo cáo Phong trào CNLĐ và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2021(tính đến 31/5/2021) 47
5 CV Số 167/CV-CĐTCTY ngày 4/6/2021 V/v Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các hoạt động tháng công nhân và hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 47
6 CV số 164/CV-CĐTCTY ngày 3/6/2021 V/v hướng dẫn mẫu Báo cáo và kết luận Kiểm tra đồng cấp 37
7 CV số 162/HD-CĐTCTY ngày 2/6/2021 Hướng dẫn triển khai KH tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp số 9 đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới Gđ 2021-2023 22
8 Lịch công tác tuần từ ngày 31/5/2021 đến ngày 4/6/2021 25
9 CV số 160/CV-CĐTCTY V/v một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 nơi sản xuất tập trung đông công nhân lao động 35
10 CV số 158/Cv- CĐTCTY ngày 26/5/2021 V/v vận động cán bộ đoàn viên, CNLĐ mua bảo hiểm xe gắn máy gây quỹ Công đoàn 49
11 CV số 156/CV-CĐTCTY ngày 26/5/2021 V/v tiếp tục cập nhật thông tin đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên thông qua hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên 36
12 HD số 155/HD-CĐTCTY ngày 26/5/2021 Hướng dẫn xét chọn tuyên dương con CNLĐ "Học giỏi sống tốt " lần thứ XXII cấp tỉnh năm 2021 52
13 CV số 153/CV-CĐTCTY ngày 25/5/2021 V/v Thống kê danh sách đoàn viên CNLĐ có thời gian công tác thăm niên từ 25 năm trở lên hiện đang làm việc tại đơn vị 53
14 CV số 152/CV-CĐTCTY ngày 25/5/2021 V/v xét đề nghị tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn " 47
15 Lịch công tác tuần từ ngày 24.5 đến ngày 28.5.2021 15
16 TB số 151/TB-CĐTCTY ngày 24/5/2021 V/v nhận quà các cháu thiếu nhi nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 28
17 HD số 150/HD-CĐTCTY ngày 21/5/2021 Hướng dẫn Công tác quy hoạch cán bộ Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027 94
18 BC số 149/BC-CĐTCTY ngày 21/5/2021 Báo cáo phong trào CNLĐ và hoạt động công đoàn tháng 5/2021 (từ ngày 15/4/2021-15/5/2021) 20
19 CV Số 148/CĐTCTY ngày 21/5/2021 V/v chủ động, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 23
20 HD số 143/CĐTCTY ngày 19/5/2021 Hướng dẫn lập dự toán ngân sách tài chính công đoàn năm 2021 62