Hoạt động nổi bật trong tháng 11 - 2021 tại Công đoàn KCN Long Khánh

Hoạt động nổi bật trong tháng 11 - 2021 tại Công đoàn KCN Long Khánh

Chiều ngày 12/11/2021, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần KCN Long Khánh đã tổ chức tuyên dương “Công nhân cao su Đông Nai ưu tú”.

Trong năm qua, với sự đoàn kết, nỗ lực chăm lo cho người lao động, trong năm 2021, Công đoàn cơ sở KCN Long Khánh đã có nhiều hoạt động nổi bật, hướng về đoàn viên, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, động viên CNVC LĐ ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Với sự cố gắng và sáng tạo không ngừng trong lao động sản xuất, đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp, là tấm gương tận tụy gương mẫu, tác phong, lối sống, qua đó đoàn viên Nguyễn Đức Dũng (tổ công đoàn bảo vệ) đã được Công đoàn Tổng Công ty cao su Đồng Nai tuyên dương và khen thưởng danh hiệu: "Công nhân Cao su Đồng nai ưu tú”. Tại buổi tuyên dương và khen thưởng, đoàn viên Nguyễn Đức Dũng, cảm động chia sẻ: “Tôi rất vui mừng và phấn khởi vì được Công đoàn Tổng công ty quan tâm. Tôi hy vọng Công đoàn ngày càng có nhiều hoạt động và phong trào thi đua thiết thực để tất cả đoàn viên cũng ra sức thi đua lao động, có nhiều sáng tạo hơn nữa trong công việc hàng ngày góp phần vào thành công chung của Công ty”.