CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ KCN DẦU GIÂY VẬN ĐỘNG ĐOÀN VIÊN CNLĐ HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG.

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ KCN DẦU GIÂY VẬN ĐỘNG ĐOÀN VIÊN CNLĐ HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG.

Để hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày môi trường thế giới và ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2021. Ngày 29/6/2021 CĐCS Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây phối hợp với chuyên môn tích cực hưởng ứng Đề án ‘Trồng một tỷ cây xanh’ giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, trồng cây xanh tại nhà máy và khuôn viên Khu công nghiệp. Bên cạnh đó CĐCS KCN Dầu Giây còn treo băng rôn ở văn phòng KCN và Nhà máy XLNT KCN để tuyên truyền khẩu hiệu truyền thông của tháng hành động vì môi trường.