Chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy

Chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy


Thực hiện Chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 06/4/2021 đồng chí Quản Minh Cường - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm và làm việc tại Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, cùng tham dự có các đồng lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy.
 

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Tổng Công ty báo cáo những thành tựu đạt được trong giai đoạn 2015-2020 và mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao thành tích nổi bật mà Đảng bộ, Tổng Công ty đã đạt được trong thời gian qua, kết quả nổi bật về SXKD, ANQP và xây dựng Đảng của Tổng Công ty, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2025; đặc biệt đồng chí đã chỉ ra những nhiệm vụ cụ thể nhằm phát triển nhanh, phát triển bền vững Tổng Công ty trong nhiệm kỳ 2020-2025, vững bước hòa nhập vào sự phát triển chung của toàn Tỉnh.