CĐCS CTY CP KCN Dầu Giây chào mừng ngày lễ 30/4,1/5

CĐCS CTY CP KCN Dầu Giây chào mừng ngày lễ 30/4,1/5

CĐCS CTY CP KCN Dầu Giây chào mừng ngày lễ 30/4,1/5 và chào mừng tháng công nhân, tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021. Ngày 23/4/2021 CĐCS đã tổ chức cho tất cả đoàn viên dọn vệ sinh trong khuôn viên văn phòng KCN và tổ chức giao lưu bóng chuyền với 3 tổ công đoàn.