Các Công đoàn cơ sở thực hiện thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty tổ chức trao danh hiệu “Công nhân Cao su Việt Nam ưu tú” và “Công nhân cao su Đồng Nai ưu tú” năm 2021.

Các Công đoàn cơ sở thực hiện thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty tổ chức trao danh hiệu “Công nhân Cao su Việt Nam ưu tú” và “Công nhân cao su Đồng Nai ưu tú” năm 2021.

Các Công đoàn cơ sở thực hiện thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty tổ chức trao danh hiệu “Công nhân Cao su Việt Nam ưu tú” và “Công nhân Cao su Đồng Nai ưu tú” năm 2021

         Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập ngành cao su Việt Nam (28/10/1929-28/10/2021). Nhằm tuyên dương khen thưởng nhân rộng điển hình những CNLĐ tiêu biểu trong lao động sản xuất, có công lao đóng góp cho sự phát triển của đơn vị; Tổng Công ty và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

           Trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 bùng phát. Để bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19 an toàn cho CNLĐ. Thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Cao su Đồng Nai. Ban Lãnh đạo các đơn vị đã tổ chức trao danh hiệu cho 19 đ/c “Công nhân Cao su Việt Nam ưu tú” và 92 đ/c "Công nhân Cao su Đồng Nai ưu tú" Năm 2021 phù hợp với điều kiện của từng đơn vị nhằm bảo đảm công tác an toàn phòng dịch bệnh Covid-19.