BTV Công đoàn Tổng Công ty thăm và tặng quà các cháu thiếu nhi

BTV Công đoàn Tổng Công ty thăm và tặng quà các cháu thiếu nhi

 

 

 

Hằng năm nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Ban lãnh đạo Tổng Công ty đều thực hiện công tác chăm lo, động viên cho các cháu thiếu nhi trong diện từ 1 đến 14 tuổi là con CNLĐ trong toàn Tổng Công ty. Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) năm 2021, nhằm tiếp tục chăm lo cho các cháu là con CNLĐ trong toàn Tổng Công ty (kể cả các Công ty Cổ phần). Ban Lãnh đạo Tổng Công ty thống nhất chi cho mỗi cháu có độ tuổi từ 1 đến 14 tuổi, một phần quà trị giá 43.000 đ/cháu. Tổng số cháu 4.450 cháu. Tổng số tiền: 191.350.000đ. Ngoài ra Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty đã trực tiếp thăm và tặng quà các cháu thiếu nhi đang nằm điều trị tại bệnh việc đa khoa cao su Đồng Nai; Thăm và tặng quà và hệ thống nước tinh khuyết cho các cháu thiếu nhi tại Công ty Cổ phần Cao su Bảo Lâm.