bài dự thi:Vòng tay Công đoàn - NT An Viễng

bài dự thi:Vòng tay Công đoàn - NT An Viễng

CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY

CĐCS NÔNG TRƯỜNG AN VIỄNG

 

Bài dự thi: “Vòng tay Công đoàn”

ĐIỂM SÁNG TỪ PHONG TRÀO THI ĐUA

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2021 CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NÔNG TRƯỜNG AN VIỄNG

 

Năm 2021 là 01 năm khó khăn của đơn vị, từ việc giá mủ giảm chưa có dấu hiệu phục hồi, dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp và thời tiết không ổn định làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị dẫn đến đời sống của đoàn viên, công nhân lao động gặp không ít khó khăn.

Ngày 28/06/2021 Ban Thường vụ Công đoàn tổng Công ty Cao su Đồng Nai đã phát động thi đua hoàn thành thành nhiệm vụ chính trị năm 2021, song song đó Công đoàn cơ sở phát động phong trào thi đua tại đơn vị, với tiêu chí “Đẩy mạnh phong trào thi đua, với mục tiêu “Năng suất- Chất lượng –Hiệu quả - Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; phát huy tính năng động sáng tạo trong lao động sản xuất hoàn thành kế hoạch năm 2021, giảm chi phí định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm. “Xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, chú trọng đợt thi đua nước rút về trước kế hoạch năm 2021”. Thời gian thực hiện từ tháng 07/2021 đến tháng 12/2021 với số cá nhân được khen thưởng hàng tháng là 32 cá nhân và 02 tập thể Tổ/ tháng.

Trong thời gian 02 tháng 7 và 8 năm 2021 phong trào thi đua vượt sản lượng và hoàn thành nhiệm vụ được giao của Công đoàn cơ sở Nông trường An Viễng luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực từ ĐV- CNLĐ, các Đoàn viên luôn nỗ lực tận thu sản lượng, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật và nội quy của đơn vị. Phong trào đã thúc đẩy anh chị em Đoàn viên hăng hái trong thi đua, nhằm tăng sản lượng và tăng thu nhập để ổn định cuộc sống. Để có được những thành quả trên đoàn viên các tổ đã đoàn kết nỗ lực giúp nhau trong công tác, tích cực cạo bao, cạo choàng khi có Đoàn viên trong tổ bị bệnh không cạo được.

Từ phong trào thi đua có các tổ Công đoàn luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao như Tổ Công đoàn 6; Tổ Công đoàn 2; Tổ Công đoàn 4, và các Đoàn viên tiêu biểu như: anh Lê Văn Hoàn, chị Đàm Thị Cúc đoàn viên tổ 06, Già Bá Vừ đoàn viên tổ 8, chị Phan Thị Ngọc đoàn viên 01…vv, là các đoàn viên tiêu biểu, tận tâm với công việc, luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng được giao.

Những Tập thể, những cá nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất đã giúp cho đơn vị đạt những thành quả cao trong trong Tổng Công ty.