bài dự thi: "Công tác dân tôc, tôn giáo" NT. an viễng

bài dự thi: "Công tác dân tôc, tôn giáo" NT. an viễng

Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ Thu, Năm sinh: 23/09/1979

Đơn vị: Công Đoàn Cơ sở NT An Viễng

BÀI VIẾT THAM GIA CUỘC THI: CÔNG TÁC DÂN TỘC- TÔN GIÁO

 Bình đẳng dân tộc, tôn giáo từ trước đến nay luôn là vấn đề chiến lược có tầm quan trọng của xã hội. Nước ta là một nước thống nhất, đa dân tộc, đa tín ngưỡng, tôn giáo. Vì vậy Nhà Nước và Đảng đã ban hành những chủ trương, các chính sách pháp luật nhằm bảo vệ các quyền lợi của tất cả các dân tộc, tôn giáo và tuyên truyền người dân thực hiện.... đó chính là công tác dân tộc tôn giáo.

Đảng và Nhà nước đã đề ra và tổ chức thực hiện nhiều chính sách, quyết định, đề án quan trọng có tác dụng to lớn đến đồng bào dân tộc: Quyết định 135/1998/QĐ- TTg Chương trình phát triển kinh tế- xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa; Quyết định 1232/ 1999/ QĐ- TTg về danh sách đặc biệt khó khăn và xã biên giới thuộc phạm vi chương trình phát triển kinh tế- xã hội các xã đặc biệt khó khắn miền núi, vùng sâu, vùng xa( Nguồn” Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật- Bộ giáo dục và đào tạo”),.... Nhờ vậy, tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng ổn định và có bước phát triển vững chắc.

Công tác chính sách dân tộc tôn giáo luôn tại đơn vị luôn được các cấp lãnh đạo quan tâm thực hiện tuyên truyền đến cán bộ, công nhân thực hiện. Các cấp lãnh đạo luôn chủ trương thực hiện các chính sách của Nhà nước và Đảng đến cán bộ, công nhân đặc biệt là công nhân dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa( H’Mông, ..vv) và những công nhân mang những tín ngưỡng khác nhau (Thiên chúa giáo, Phật giáo,Đạo tin lành,..vv) đến đơn vị công tác làm việc, để họ có thể thực hiện đúng tín ngưỡng và những quyền lợi mà họ có thể nhận được.

Trong chính sách về dân tộc tại đơn vị, với tình hình hiện nay do thiếu nguồn nhân lực, đơn vị đặc biệt quan tâm ưu ái đến các công nhân dân tộc thiểu số. Khi đồng bào dân tộc thiểu số đến làm việc tại đơn vị, sẽ được Công đoàn và cán bộ, đoàn viên tạo điều kiện sắp xếp nơi ở, phân phát vật tư, nhu yếu phẩm nhằm giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số thích nghi với điều kiện môi trường sống và làm việc mới trong những ngày đầu đến làm việc. Về vấn đề sức khỏe, Công đoàn và cán bộ, đoàn viên luôn luôn ưu tiên hàng đầu tình trạng sức khỏe của đồng bào dân tộc thiểu số, mọi người đến và làm việc ở đây sẽ được tổ chức kiểm tra định kỳ sức khỏe, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn điều trị cho đồng bào dân tộc.

Bên cạnh đó khi đồng bào dân tộc thiểu số đến và làm việc tại đây sẽ được hưởng nhiều chính sách và chế độ như người bản địa và có phần ưu ái hơn. Đồng bào dân tộc thiểu số được công ty đưa đón miễn phí từ quê nhà đến nơi làm việc. Công nhân dân tộc thiểu số được Công đoàn trao tặng một số phần quà khi ở lại ăn Tết tại nơi làm việc do dịch Covid. Con em của công nhân dân tộc thiểu số được gửi đến món quà nhỏ nhân ngày Tết Trung Thu.Trong quá trình học việc và làm việc, đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được Công đoàn và cán bộ, đoàn viên chỉ dẫn một cách cặn kẽ.

 

Tât cả các hoạt động được tạo ra nhằm gắn kết tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,giúp cho mối quan hệ giữa đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào.  Dân tộ Kinh ngày càng bền chặt. Đảng và Nhà nước đã thực hiện đúng-tốt tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập dân tộc; xây dựng quan hệ tốt đẹp giữa các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam và giữa dân tộc Việt Nam với các quốc gia dân tộc trên thế giới.

Tât cả các hoạt động được tạo ra nhằm gắn kết tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,giúp cho mối quan hệ giữa đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào.  Dân tộ Kinh ngày càng bền chặt. Đảng và Nhà nước đã thực hiện đúng-tốt tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập dân tộc; xây dựng quan hệ tốt đẹp giữa các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam và giữa dân tộc Việt Nam với các quốc gia dân tộc trên thế giới.

(Đoàn viên ĐCS An Viễng phun xịt khử khuẩn khu lưu trú công nhân H'mông và khu vực nông trường.)

(Đoàn viên ĐCS An Viễng phun xịt khử khuẩn khu lưu trú công nhân H'mông và khu vực nông trường.)

Từ những thực tiễn nói trên, chúng ta có thể thấy hiện nay công tác dân tộc tôn giáo đang ngày càng vững mạnh và phát triển. Vì vậy, bản thân mỗi công dân là người Việt Nam phải có trách nhiệm là cầu nối giữa các dân tộc, tôn giáo tín ngưỡng lại với nhau góp phần thúc đẩy sự bình đẳng, công bằng, tôn trọng giữa các dân tộc, tôn giáo nói chung góp phần thúc đẩy sự phát triển đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam trong thời bình hiện nay nói chung