Bài dự thi "công tác dân tộc, tôn giáo" . An Viễng

Bài dự thi "công tác dân tộc, tôn giáo" . An Viễng

BÀI VIẾT THAM GIA CUỘC THI: CÔNG TÁC DÂN TỘC -TÔN GIÁO

Họ Và Tên: Lê Thị Cam

Đơn vị: Công Đoàn Cơ sở NT An Viễng

Điện thoại: 0908.199.364

Công tác Tôn giáo – dân tộc là một trong những nội dung quan trọng của Đảng trong việc thực hiện khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện có hiệu quả những chủ trương, chính sách của Đảng và đưa những chủ trương, chính sách cuả Đảng nhằm tuyên truyền và vận động mọi người dân cùng thực hiện, nhằm xây dựng dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Công tác chính sách tôn giáo và dân tộc ở đơn vị luôn được các cấp lãnh đạo quan tâm tuyên truyền và vận động cán bộ, công nhân lao động cùng thực hiện. Trong công tác này lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm và thực hiện các chính sách của Đảng đến với các công nhân, đặc biệt là các công nhân dân tộc ít người, các công nhân theo các đạo Phật, Thiên chúa giáo, Tin lành…vv, đảm bảo cho các cá nhân này thực hiện theo đúng tín ngưỡng và được hưởng các quyền lợi theo quy định.

Trong chính sách về dân tộc tại đơn vị, cụ thể trong công tác thu tuyển lao động vào làm việc trong tình hình thiếu lao động, đơn vị đã đặc biệt quan tâm đến các đối tượng công nhân là người dân tộc ít người, kịp thời thăm hỏi động viên các công nhân này khi đến làm việc tại đơn vị, tạo điều kiện cho các công nhân có nơi ở ổn định để yên tâm công tác, tặng các vật dụng, nhu yếu phẩm cần thiết nhằm giúp các công nhân sử dụng trong thời gian mới đến làm việc tại đơn vị, công tác chăm sóc sức khỏe của công nhân được đơn vị quan tâm và tạo điều kiện cho các công nhân khám sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật và có hướng cho công nhân điều trị kịp thời.

Trong thời gian vào làm công nhân tại Nông trường, Công đoàn cơ sở tổ chức cho các công nhân tìm hiểu điều lệ Công đoàn Việt Nam và tổ chức kết nạp các công nhân vào tổ chức công đoàn, nhằm giúp cho các công nhân được hưởng các quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ của 01 đoàn viên, qua quá trình làm việc và tham gia các hoạt động của tổ chức công đoàn, Ban chấp hành Công  đoàn đơn vị đã giới thiệu 02 đoàn viên dân tộc H’Mông làm Tổ trưởng Công đoàn của 02 tổ Tổ trưởng công đoàn 8: Lù Seo Vảng và Tổ trưởng tổ công đoàn 9: Sùng Seo Vu là 02 đoàn viên tích cực trong công tác, luôn giúp đở đoàn viên của mình trong công việc, cũng như thường xuyên tuyên truyền các chính sách của đơn vị đến toàn thể đoàn viên trong tổ cùng với tổ phấn đấu thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao. Từ những việc làm và cách điều hành của BLĐ đơn vị đã giúp cho các công nhân này làm tốt công việc được giao, cùng đoàn kết và nỗ lực trong công tác và giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong thực hiện chính sách Tôn giáo, đơn vị luôn thực hiện đúng chủ trương cũng như quan điểm của Đảng là tôn trọng tín ngưỡng của mỗi công nhân và luôn tạo điều kiện để mỗi công nhân tham gia các hoạt động tôn giáo, trên cơ sở không vi phạm các quy định của chung nhà nước ban hành. Đối với công tác đào tạo và quy hoạch cán bộ tại đơn vị cấp ủy Đảng cũng như các Đoàn thể luôn thực hiện công khai dân chủ đảm bảo thực hiện đúng đối tượng, đúng yêu cầu đề ra. Trong những năm qua công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý đơn vị chú trọng vào năng lực của người được bổ nhiệm không phân biệt tôn giáo, giới tính..vv. Từ việc bổ nhiệm cán bộ đúng đã đem lại hiệu quả trong công tác quản lý, giúp cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong thời gian đại dịch Covid -19 xãy ra Ban lãnh đạo đơn vị và các đoàn thể đã chung tay kêu gọi toàn thể đoàn viên tham gia phòng chống dịch, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ nhu yếu phẩm như gạo, mì gói, rau củ  quả…vv từ các nhà hảo tâm, các chùa và nhà thờ đóng chân trên địa bàn nhằm giúp công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là 65 công nhân người dân dộc thiểu số tại đơn vị cơ bản có cuộc sống ổn định trong thời gian dịch bệnh, từ các hoạt động trên cho thấy sự đoàn kết giúp đở nhau trong lúc khó khăn của công nhân trong đơn vị nói riêng và cả nước nói chung, nhằm thực hiện mục tiêu không để ai lại phía sau trong thời gian dịch bệnh, và thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống của toàn thể công nhân lao động chính là góp phần xây dựng mối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội của đất nước.

Có thể nói thực hiện tốt công tác dân tộc tôn giáo là một phần quan trọng trong thực hiện khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lại các chủ trương của Đảng trong tình hình mới hiện nay. Đối với tổ chức Công đoàn để nâng cao hiệu quả công tác này các cấp Công đoàn cần quan tâm hơn nữa đến các đoàn viên là người dân tộc thiểu số, các đoàn viên tôn giáo tại đơn vị, tăng cường công tác tuyên truyền vận động giúp các đoàn viên này hiểu đúng và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, tránh bị các đối tượng xấu lôi kéo, xúi giục dẫn đến có các hành động phá hoại đất nước, phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta. Đối với mỗi cán bộ công đoàn các cấp cần gương mẫu đi đầu trong công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nói không với các tư tưởng lệch lạc, có tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, mà đặc biệt là trong tình hình hiện nay, thời đại 4.0 sự phát triển nhanh của các mạng xã hội và theo đó các đối tượng xấu có những bài viết, những thông tin sai sự thật nhằm chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước ta.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, đại đoàn kết toàn dân tộc là một chiến lược cơ bản, nhất quán, lâu dài, là vấn đề sống còn, quyết định thành công của cách mạng. Đoàn kết làm nên sức mạnh và là cội nguồn của mọi thành công: “Đoàn kết là một lực lượng vô địch của chúng ta để khắc phục khó khăn, giành lấy thắng lợi."

Vì vậy mỗi cán bộ đoàn viên hãy luôn sáng suốt, nâng cao tin thần trách nhiệm trong mỗi nhiệm vụ, mỗi công việc được giao, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, quy định của Tổng Công ty và đơn vị, nhằm xây dựng đơn vị, xây dựng Tổng Công ty phát triển giàu mạnh và bền vững, và trên hết là xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp./.