ẤM ÁP CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CƠ QUAN NHÂN DỊP THÁNG CÔNG NHÂN TRONG TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 DIỄN BIẾN PHỨC TẠP

ẤM ÁP CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CƠ QUAN NHÂN DỊP THÁNG CÔNG NHÂN TRONG TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 DIỄN BIẾN PHỨC TẠP

ẤM ÁP CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CƠ QUAN

NHÂN DỊP THÁNG CÔNG NHÂN TRONG TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 DIỄN BIẾN PHỨC TẠP

Cứ mỗi năm, Tháng công nhân, tháng An toàn vệ sinh lao động (từ tháng 5 đến tháng 7)  tổ chức công đoàn lại tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động và cũng là dịp thi đua chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm như: ngày Quốc tế Lao động (1/5), kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), ngày thành lập Tổng Công ty Cao su Đồng Nai (2/6), ngày Gia đình Việt Nam (28/6), ngày TBLS (27/7) và nhất là ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7). 

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp vào Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về cơ sở, hướng về người lao động đã được Ban chấp hành Công đoàn cơ sở xây dựng triển khai thực hiện lại bị dang dỡ… Tuy nhiên đồng hành với các hoạt động của Công đoàn Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công đoàn Cơ sở Cơ quan cũng đã tổ chức nhiều hoạt động vừa bảo đảm công tác phòng chống dịch vừa động viên, khích lệ cán bộ, đoàn viên, CNLĐ thi đua lao động sản xuất với tinh thần tích cực, nhiệt tình, sáng tạo, tạo nên năng suất cao, hiệu quả tốt, góp phần nâng cao thu nhập và phúc lợi cho người lao động, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 chưa ổn định. Thông qua các các hoạt động Tháng công nhân năm 2021, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, như: Triển khai chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”, triển khai có hiệu quả chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”, chương trình “Lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ”, các hoạt động “Cảm ơn người lao động” cùng với việc tuyên dương, tuyên truyền và các hoạt động thăm hỏi, động viên, nhất là thăm hỏi công nhân bệnh hiểm nghèo, TNLĐ, có hoàn cảnh khó khăn,  thường xuyên ốm đau, hoặc ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19…các hoạt động phong trào của Công đoàn cơ sở Cơ quan đã tạo nên sự gắn bó, tin tưởng giữa tổ chức công đoàn và đoàn viên, CNLĐ.